1. A szállás ára (apartman bérlemény)

A szállás ára az alapszolgáltatásokat tartalmazza, amelyet a szállásoknál és a foglalásnál is megtekinhet.Az apartmanoknál a takarítási költséget külön sorban fogja feltüntetni. További szolgáltatások, amelyek nincsenek feltüntetve az alapszolgáltatások között, felár, illetve egyedi ár ellenében igénybe vehetők, kerékpár kölcsönzése,..stb. Különleges szolgáltatásokat/kéréseket a foglalás során lehet kérni, illetve az apartman elfoglalásnál is lehet igényelni. Tulajdonos  a szigeten tartózkodik .

A szolgáltatások árai euróba van feltüntetve. Az apartmanok.hu az árváltoztatás jogát fenntartja. Annak az utasnak, aki a megfelelő foglaláshoz már kifizette a foglalót, az apartmanok.hu garantálja a foglaló kiszámításához végzett kalkulációban feltüntetett árat. Amennyiben az árváltozásra a foglaló kifizetése előtt kerül sor, az apartmanok.hu köteles az árváltozásról értesíteni az utast. fenntartja a jogot az árváltoztatáshoz. Az apartmanok.hu garantálja azokat az árakat, amelyeket az utas fizetett. Az árak változhatnak, de ebben az esetben az apartmanok.hu tájékoztatja az utast ezekről a változásokról, illetve a hírlevélre való feliratkozásnál  (ingyenes) automatikusan megkapja a változásról ,és a szolgáltatásról az új árakat. A végtakarítási összeg (40 euro) 

Amennyiben a nyaralók létszáma meghaladja (többen érkeznének) az apartmanhoz, abban az esetben a tulajdonosnak joga van megtagadni a szállás szolgáltatás teljesítését a be nem jelentett utasoknak! A többlet létszámot bizonyos apartmanoknál meg lehet felár ellenében oldani. Az apartmanoknál feltüntetett létszám minden esetben a maximum létszámokat jelzik ! ( pl: 6+2 létszám) esetén feltüntetett +2 azt jelenti, hogy  6 felnőtt és 2 gyerek a létszám. A gyerek minden esetben nem töltötte be a 18. életévet a nyaralás  időpontjában!

 1. A foglalási díj fizetése

1.)
– visszaigazolt lekérésenként a szálláshely-szolgáltatás árából apartmanokra 100 – 200 euro összeget –  foglalóként
– a fennmaradó összeget pedig megérkezéskor az apartman birtokba vételékor kell a vendégnek kifizetnie kézpénzben és euro-ban. 
2.)
A szolgáltatás 100%-a jóváhagyott lekérdezésnél és a visszaigazolás megérkeztével ütemezés lehetséges.

 1. Az utas jogai a foglalás módosításával és visszamondásával kapcsolatban

Amennyiben az utas szeretné lemondani foglalását, illetve módosítani azt, kérelmét köteles e-mail útján vagy személyesen az apartmanok.hu  részére írásban benyújtani. Módosítás alatt értendő: személyek számának, utasok nevének, szolgáltatás időpontjának legkésőbb a szolgáltatás megkezdése előtt 30 nappal való megváltoztatása. Az első változtatást, amennyiben az megoldható pluszköltség nélkül az apartmanok.hu  számára, azt az apartmanok.hu  költségmentesen elvégzi. Amennyiben a foglalás megváltoztatása nem lehetséges, és emiatt az utas eláll a már megerősített foglalásától, a törlési feltételek (lásd később) lépnek érvénybe. Minden, a szolgáltatás megkezdése előtti 30 napon belüli módosítás, ugyanúgy, mint a már megkezdett szolgáltatás visszamondása a szolgáltatás lemondásának minősül.

Lemondás esetén a visszamondási költségek kiszámításának alapja a lemondó nyilatkozat, az apartmanok.hu által való kézhezvételének dátuma.

A lemondás feltételei a következők:
– Amennyiben az utas több mint 30 nappal a bérleti időszak megkezdése előtt mondja le bérlési szándékát, az apartmanok.hu megtartja a foglalási díj 50%-át. Választási lehetőségek:  (1. Itt megoldható egyszer ,hogy a következő évre átteszük foglalásukat és megmarad a befizetett foglaló összeg, és a foglalás minden pontja.  2. Átrúházható más részére,  de a foglalt bérlemény ára nem változik! )
– Ha a bérlemény igénybevételének megkezdése előtti 21. napig bejelentett lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szolgáltatás teljes összegének 70 %-a
– Ha a szolgáltatások igénybevételének megkezdése előtti 21.és 0. nap között bejelentett lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szolgáltatás teljes összegének 100 % fizetendő! 

Az apartmanok.hu csak azoknak a vendégeknek garantálja a szolgáltatásokat, akik az utazási papírokon fel vannak tüntetve (létszámilag) és érvényes foglalása van online a www.apartmanok.hu oldalon, és rendezte a foglaló összeget. Amennyiben a vendég a lefoglalt naptól este 20.00-ig nem foglalja el a szállást, és erről nem tájékozatta az apartmanok.hu-t vagy a szolgáltató kapcsolattartót valamilyen formában (telefon), a megrendelése automatikusan visszamondottnak minősül, amely a már közölt visszamondási feltételek szerinti lemondási költségeket vonja maga után. A visszamondási díj meghaladhatja a fent említett összegeket. Az apartmanok.hu-nak jogában áll az érvényes  bérlemény teljes összeg díját követelni!

 1. Az apartmanok.hu joga a foglalás módosítására és lemondására

Az előreláthatatlan és elkerülhetetlen körülmények bekövetkezte esetén az apartmanok.hu fenntartja a foglalás módosításának vagy törlésének jogát. A foglalásban szereplő szálláshely módosítása kizárólag az utas előzetes értesítése esetén lehetséges, illetve ha az apartmanok.hu a foglalással azonos áron, az eredeti szolgáltatással megegyező, vagy annál magasabb kategóriájú szolgáltatást ajánl fel. Amennyiben az alternatív szolgáltatás csak magasabb kategóriájú szálláshely biztosításával lehetséges, amely legalább 15 %-kal meghaladja a befizetett szolgáltatás árát, az apartmanok.hu az utassal történt előzetes megállapodás alapján fenntartja a különbözet leszámlázásának jogát.

Amennyiben nincs lehetőség alternatív szálláshely biztosítására, az apartmanok.hu legkésőbb az utazás megkezdése előtt 7 nappal felmondhatja a szerződést, és ebben az esetben garantálja a teljes befizetett foglaló összeg visszafizetését. Az apartmanok.hu által lemondott foglalással kapcsolatban az Utas kártérítési követelésre nem jogosult, az apartmanok.hu kizárólag a korábban az apartmanok.hu számlájára befizetett összeget köteles visszafizetni. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételének kezdőnapján nincs lehetőség megfelelő szálláshely biztosítására, az apartmanok.hu igyekszik minden lehetséges információt megadni az apartmanok.hu kínálatában nem szereplő alternatív szálláshelyekről, és a teljes befizetett foglaló összeget visszatéríteni az utasnak.

 1. Az apartmanok.hu kötelezettségei

– Az apartmanok.hu kötelessége a szolgáltató kínálatában szereplő szolgáltatások ellenőrzése és teljesítése, illetve az utasok jogainak és érdekeinek tiszteletben tartása, az idegenforgalomban kialakult általános szokásoknak megfelelően.
– Az apartmanok.hu az összes felsorolt kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz a leírásban szereplő módon, kivéve a rendkívüli körülmények bekövetkeztét, amikor is a 8. pontban rögzítettek lépnek érvénybe.

 1. A bérlő kötelezettségei

– A bérlő köteles a személyes dokumentumait és poggyászát a vám- és egészségügyi előírásoknak megfelelően összekészíteni, melyek vonatkoznak mind a saját, mind a fogadó és/vagy a szomszédos országokra.
– A bérlő(k) kötelessége előzetesen tájékozódni arról, hogy a fogadó országba, vagy a vele szomszédos országokba való beutazáshoz rendelkeznie kell-e érvényes papírokkal. (plasztik személyi igazolvány elég Horvátországba)
– Az olyan országokba való beutazáshoz, amelyekbe oltás szükséges, rendelkeznie kell az oltást igazoló dokumentumokkal, még a kedvenc házi állatokra is érvényess az utlavél orvosi papirral!!
– Az utas személyes felelőssége, hogy megszervezze az utazást  a szálláshelyig. Az apartmanok.hu az összes szükséges információval ellátja az utast annak érdekében, hogy ezt minél könnyebben meg tudja szervezni,

– Az utas felelőssége tiszteletben tartani a magánszállásokon  érvényes házirendet, illetve jó modort tanúsítani a nyilvános helyeken.
– A célállomásra való megérkezéskor a szolgáltatást nyújtó személynek átadni a szolgáltatás befizetését igazoló dokumentumot (vouchert).
– A fenti kötelezettségek elmulasztása esetén az utas viseli a felmerülő költségeket és köteles megtéríteni az általa okozott kárt. A foglalás jóváhagyásával az utas kötelezettséget vállal, hogy bármilyen károkozás esetén, a helyszínen megtéríti a szolgáltatónak okozott kár teljes értékét. (pl: törés(ek),belső – külső butorok megrongálása, eltulajdonított nem saját berendezés. A kulcs elhagyása, elvesztése  10 euro megfizetésre kötelezi.

 1. Poggyász

Az apartmanok.hu nem vállal felelősséget a poggyász sérüléséért, megsemmisüléséért és elvesztéséért, továbbá a poggyász vagy az értéktárgyak eltulajdonításáért a szálláshelyen (ha lehetőség van rá, javasoljuk a szálláshelyen a tulajdonossal egyeztetni a tárolásról. Az egyes vagyontárgyak elvesztéséről vagy eltulajdonításáról az utas köteles haladéktalanul értesíteni a szálláshely szolgáltatót, illetve az illetékes rendőrkapitányságot.

 1. Útlevelek és vízumok, Személyazonosítók

Az Utas kötelessége, hogy az útlevele,személyigazolvány érvényes legyen. Amennyiben az Utas az útlevelét, íratát elhagyja vagy ellopják, az új útlevéllel járó költségek az Utast terhelik.

Az apartmanok.hu nem vállal felelősséget, ha az Utas összetűzésbe kerül a vámhatóságokkal, rendőrséggel vagy egyéb hivatalos szervvel az adott országba !

 1. Utazási dokumentumok

Miután az apartmanok.hu/ tulajdonosok megkapta a szolgáltatás teljes díját, az utazási dokumentumokat minden személytől, azt köteles  24 órán belül bejelenteni az adott ország illetékesének online-ban. Az Utas köteles a befizetésről szóló igazolást bemutatni, (a vouchert/igazolást  e-mailben kapja meg), az apartmanhoz valo érkezéskor.

 1. Panaszok

Amennyiben a szolgáltatások minősége nem egyezik meg az ajánlatban feltüntetettel, az utasnak joga van írásbeli panasz benyújtására.

Az utas írásbeli panasz benyújtása esetén értékarányos kártérítést követelhet. Minden utasnak – akinek a nevére a visszaigazolt foglalás ki lett állítva – külön panaszt kell benyújtania. Amennyiben azt az utas a helyszínen nem tette meg panaszát, azt az apartmanok.hu nem veszi figyelembe. Ebben az esetben az utas nem jogosult kártérítésre.
Eljárás:
– Az Utas köteles a megérkezés napján azonnal reklamálni, ha bármilyen hiányosságot tapasztal a megrendelt szolgáltatás teljesítésére vonatkozólag. Az Utas köteles a megérkezés napján azonnal értesíteni az apartmanok.hu-t e-mailen az nyaralasvir@gmail.com címen vagy az alábbi telefonszámon +385-919-111-214 számon.
– Az apartmanok.hu köteles egy képviselőjét a helyszínre küldeni és az utasnak meg kell őt várnia és előadnia panaszát. Az utas köteles az apartmanok.hu képviselőjével jóhiszeműen együttműködni a felmerült probléma megoldásának érdekében. Amennyiben az utas nem fogadja el a felajánlott megoldást, akkor a képviselő a panaszról írásos jegyzőkönyvet készít 2 példányban, egyet az apartmanok.hu részére, egyet pedig az utas részére. azonnal tájékoztatja. Ebben az esetben, az utasnak meg kell próbálnia a felmerült problémát a szolgáltatóval megoldani.
– Az utas köteles elfogadni a felajánlott alternatív szállást, ha az általa lefoglalt szállással megegyező és a környéken van (ha létezik alternatív megoldás). Amennyiben az utas visszautasítja a megoldást, ami megegyezik a kifizetett szolgáltatásokkal, az apartmanok.hu nem kíván foglalkozni az utólagos panaszokkal ezt a szolgáltatást illetően. Amennyiben az utas elfogadja a megoldást a helyszínen, akkor azt az apartmanok.hu úgy kezeli, hogy a panasz meg lett oldva és nem kíván foglalkozni az utólagos panaszokkal.
-Amennyiben a probléma megoldása nem történt meg- Az eljárás alatt, az utas fordulhat közvetítésért harmadik személyhez, a Horvát Utazási Irodák Szövetségéhez vagy más intézményhez.
– Ha az utas nem elégedett a megoldással, akkor joga van a Spliti Bírósághoz fordulni jogorvoslatért, ahol a Horvát törvények az irányadók.

Egyszeri panasz során kifizetett legnagyobb összegű kártérítés nem lehet magasabb a panasszal kapcsolatos szolgáltatás áránál. A kártérítés nem tartalmazza a szolgáltatások árait. A kártérítés nem tartalmaz további költségeket, melyek az eljárás során keletkeztek az utasnak.

Az apartmanok.hu-t nem terheli felelősség a kedvezőtlen időjárási viszonyokért, a tengervíz és a tengerpart tisztaságáért, a célállomásokon elérhető felszerelésekért, az útjavításokért, a környező házak állapotáért és azok felszereléséért, illetve olyan hasonló körülményekért és eseményekért, amelyek az utasok elégedetlenségét válthatják ki, de nincsenek közvetlen összefüggésben a lefoglalt szálláshely minőségével.

 1. Utasbiztosítás

A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítási „csomag” díját: baleset- vagy betegségbiztosítást az utazás során, poggyászbiztosítást és önkéntes egészségügyi biztosítást. Az utazási szerződés megkötésekor, mely tartalmazza az Általános Feltételeket, az Utasnak felajánljuk és javasoljuk a fent említett biztosításokat. Amennyiben az utas szeretné megkötni a felsorolt biztosításokat, fordulhat közvetlenül valamely biztosítótársasághoz . Kérjük, olvassa el figyelmesen az Ön által választott biztosítás feltételeit a vásárlás/igénylés előtt.

 1. Személyes adatok védelme

Az utas önkéntesen adja át személyes adatait. Az utas személyes adataira a kiválasztott szolgáltatás lefoglalásához van szükség. A személyes adatok a további kapcsolattartáshoz is szükségesek. Az apartmanok.hu kötelezettséget vállal, hogy az utasok személyes adatait nem juttatja el külföldre, nem adja át harmadik személynek, kizárólag a kiválasztott szolgáltatás biztosításának érdekében használja fel azokat. A személyes adatok kizárólag az útlemondási biztosítás, a baleset- és betegségbiztosítás, a poggyászbiztosítás, illetve az önkéntes egészségügyi biztosítás megkötése esetén adhatók át harmadik személynek. Az utasok személyes adatai az adatbázisban lesznek tárolva, a vezetőség az adatok gyűjtésére, kezelésére és tárolására vonatkozó előírásainak megfelelően. Az Általános Feltételek elfogadásával az utas beleegyezik, hogy személyes adatait az apartmanok.hu marketing akciói során felhasználhatja.

 1. Fontos megjegyzés

A foglaló befizetésével az Utas elfogadja az itt közölt Általános Feltételeket és így mind az Utasra, mind az apartmanok.hu ra nézve ez jogilag kötelezővé válik.

 1. Kedvezmények

Az apartmanok.hu fenn tartja a jogot, hogy a  kedvezményeket, akciós szállásokat csak is kizárólag egyedileg határozza meg.

 1. Bírói szervek illetékessége

Az Utas és az apartmanok.hu a jelen szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás ügyeiket megkísérlik közös megegyezéssel megoldani. Ellenkező esetben elismerik a Spliti Városi Bíróság illetékességét. Peres esetekben a Horvát Köztársaság jogszabályai az irányadóak.